Fakulteta za organizacijske vede

 


Change to English

 

Obvestila
Za študente

Vabljena predavanja

 

E-mail

Prof. Dr. Vladislav Rajkovič
Ass. Mag. Iztok Bitenc
Doc. Dr. Marko Bohanec
Doc. dr. Mojca Bernik
Doc. Dr. Eva Jereb
Doc. Dr. Mirjana Kljajić Borštnar
Ass. Dr. Maja Pivec

Ass. mag. Uroš Rajkovič

Publikacije

Seznam publikacij

Konference

CS-DSS (IFIP WG 8.3) - 1998

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi:
1998
1999
2000
2001
2002 Članki!
2003 Članki!
2004

2005

2006

2007

Disertacije

Neda Karba
Eva Jereb
Olga Šušteršič
Zdravko Pečar
Maja Ulaga  

Mojca Bernik

Aleksander Pivk

Damjan Vavpotič

Mirjana Kljajić Borštnar

 

 

 

LABORATORIJ ZA ODLOČITVENE PROCESE IN EKSPERTNE SISTEME

 

Predstojnik:
dr.Vladislav Rajkovič, red. prof.

Sodelavci:
mag. Iztok Bitenc
doc. dr. Marko Bohanec
doc. dr. Mojca Bernik
izred. prof. dr. Eva Jereb
doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar
dr. Maja Pivec

mag. Uroš Rajkovič

 Vabljena predavanja

Področje delovanja:

V laboratoriju razvijamo metode, tehnike in modele za učinkovito izvedbo procesa odločanja.V okviru teh pristopov zavzema posebno mesto uporaba metod umetne inteligence s posebnim poudarkom na ekspertnih sistemih. Tehnologija znanja prepleta podatkovne baze in baze znanja s ciljem organizacije odločitvenega procesa.

Na tej osnovi razvijamo računalniške rešitve, ki sodijo v okvir upravljalskih (managerskih, poslovodnih, direktorskih) informacijskih sistemov. Naše rešitve praviloma združujejo kvantitativne in kvalitativne modele, kar ima za cilj boljše razumevanje odločitev, ki jih sprejema končni uporabnik.

Člani laboratorija sodelujejo v naslednjih raziskovalno programskih skupinah:

 

Projekti in sodelovanja:

 

V pedagoškem pogledu

vključujemo v delo laboratorija študente dodiplomskega in podiplomskega študija v okviru predmetov: Baze podatkov, Poslovni ekspertni sistemi, Proces odločanja, Teorija odločanja, Sistemi za podporo odločanju, Uporaba računalnika v izobraževanju, Projekt izgradnje informacijskega sistema, Podatkovne komunikacije in e-Dokumentacija zdravstvene nege. Gre predvsem za izdelavo seminarskih nalog ter diplomskih, magistrskih in doktorskih del.
 

Naslov: 
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Laboratorij za odločitvene procese in ekspertne sisteme

Kidričeva 55a, 4000 Kranj
Slovenija


Telefon:
   V.Rajkovič      +386 (0) 4 - 23 74 235
   I. Bitenc          +386 (0) 4 - 32 74 358
   E. Jereb           +386 (0) 4 - 374 - 393
   M. Bernik       +386 (0) 4 - 23 74 238
   M. Kljajić Borštnar        +386 (0) 4 - 23 74 236

Telefaks.: +386 (0) 4 - 23 74 299