uni-mb
Faculteta za
organizacijske vede
Računalniški informacijski sistem
patronažne zdravstvene nege
Podprojekt INCO-Copernicus Projekta: 960154,
Cooperative Research in Information Infrastructure (CRII)
SZF
CRII


Informacijski sistem
patronažne zdravstvene nege
| Patronažna zdravstvena nega | Delovni načrt projekta |
| Sodelujoče institucije in sodelavci | Rezultati |
into English

Cilji projekta:
S srcemV okviru tega projekta bo razvita in ovrednotena računalniška podpora na področju patronažne zdravstvene nege. Z ustrezno računalniško rešitvijo, ki bo temeljila na sodobni informacijski tehnologiji (prenosni računalniki z možnostjo večpredstavnosti in mrežne povezave - intranet in internet) in na ustreznem modelu podatkovne baze, bodo smiselno informatizirani elementi procesa zdravstvene nege kot je npr. načrtovanje dela na osnovi računalniško vodenih podatkov o varovancih, družini in skupnosti. Načrtovana uporaba informacijskih orodij pripomore k premiku dela patronažne medicinske
sestre v smeri večje usmerjenosti k subjektu PZN in uporabi strategije reševanja problema,
ki zajema: identifikacijo negovalnih diagnoz, odločanje o negovalni intervenciji in evalvacijo rezultatov. Pomembno vlogo pri tem igra tudi standardizacija, ki se prične že pri usklajevanju terminologije. V tem pogledu bo v njvečji možni meri upoštevana mednarodna klasifikacija prakse ZN, ki je v razvoju v okviru mednarodnega projekta TELENURSE.
Human Poseben pomen ima v projektu predvidena metoda dela prototipnega razvoja s sprotnim preverjanjem v praksi. S tem ne zagotovimo le večje funkcionalne ustreznosti sistema, ampak vzpodbudimo tudi uporabnika, to je patronažno medicinsko sestro, k ustvarjalnejšemu delu. Informatizacija ne pomeni le to, da stroj dela ali pomaga delati to kar smo do sedaj počeli ročno. Uporaba informacijskih orodij je tudi izziv in priložnost za nove zamisli in rešitve, ki vodijo k večji kvaliteti dela in življenja. Pri tem je seveda bistven interdisciplinarni pristop, ki ga omogoča sodelovanje različnih ekspertov iz različnih institucij.

Administrator: Uroš Rajkovič