Collaborative Institutions and People:

Collaborative Institutions
Team Members
Pictures of team


Institutions:

 

 1. University Of Maribor, Faculty Of Organizational Sciences
  Kidriceva 55a, SI-4000 Kranj , SLOVENIJA 
 2. University Of Ljubljana, University College Of Health Care
  Poljanska 26a, SI-1000 Ljubljana , SLOVENIJA 
 3. INFONET, Information Engineering
  Planina 3, SI-4000 Kranj, SLOVENIJA  
 4. City Health Centre Ljubljana-Bežigrad
  Krziceva 10, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
 5. Health centre Radovljica
  Kopališka 6 , SI-4240 Radovljica, SLOVENIJA 
 6. Ministry of Health
  Štefanova 5, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
 7. Danish Institute For Health And Nursing Research, WHO Collaborative Center
  Fensmarksgade 3, DK-2200 Kobenhavn DENMARK   

Team Members:

 

Role 

Name 

Institution 

Title 

Phone

E-mail

Head 

Vladislav Rajkovič 

I. 

Prof. Ph.D.

+386 61 1403301  
Fax.:+386 61 1421395

vladislav.rajkovic@ijs.si

Member 

Miroljub Kljajić

I. 

Prof. Ph.D.

+386 64 374 200

miroljub.kljajic@fov.uni-mb.si

Member 

Robert Leskovar 

I. 

Doc. Ph.D. 

+386 64 374 200

robert.leskovar@fov.uni-mb.si

Member 

Iztok Bitenc 

I. 

Ass. M.Sc.

+386 64 374 200

iztok.bitenc@fov.uni-mb.si

Vice Head 

Olga Šušteršič 

II. 

Reg. Nurse, M.Sc.

+386 61 300 11 33
Fax.: +386 61 300 11 19

olga.sustersic@vsz.uni-lj.si

Member 

Judith Martina Clift 

II.

Reg. Nurse, Ed.D

+386 61 300 11 11

dekanat@vsz.uni-lj.si

Member

Jožica Pajk

II.

Reg. Nurse, B. Sc.

+386 61 300 11 35

 

Member 

Smiljana Slavec 

III. 

B. Sc. 

+386 64 80 090

smiljana.slavec@infonet.si 

Member 

Ines Saksida 

III. 

B. Sc. 

+386 64 80 090

ines.saksida@infonet.si

Member 

Igor Zelič 

III. 

B. Sc. 

 

 

Member

Majda Brandt

IV.

Reg. Nurse

+386 61 13 34 115 
Fax.: + 386 61 316 266 

 

Member

Marinka Rogelj

IV. 

Reg. Nurse

+386 61 137 20 62  
Fax.: + 386 61 137 55 35  

 

Member 

Danica Stražar

IV.

Reg. Nurse, B.Sc.

+386 61 300 33 00 
Fax.: + 386 61 316 266 

 

Member

Teja Jurgec

IV.

Reg. Nurse

+386 61 137 20 62

 

Member 

Sonja Resman 

V. 

Reg. Nurse, B. Sc. 

+386 64 700 03 45

 

Member 

Ljubica Kovač-Vouk 

V. 

Reg. Nurse, Spec. CN 

+386 64 700 030

 

Member

Monika Koblar

V.

Reg. Nurse

+386 64 700 03 45

 

Member 

Darja Cibic 

VI.  

Reg. Nurse, B.Sc.

+386 61 178 60 33

 

Member 

Gunnar H.Nielsen 

VII. 

 

+45 31 39 40 66 

dihnr@inet.uni-c.dk 

Member 

Jereb Boštjan 

I.  

Student 

 

bostjan.jereb@fov.uni-mb.si

Member

Uroš Rajkovič

I.

Student 

 

urosr@insert.si

Member 

Drago Štribl 

I. 

Student 

 

drago.stribl@perftech.si

Member

Suzana Meglic

I.

Student

 

 

Member

Uros Mesaric Kunst

I.

Student

+386 64 245 613

 

 
 
 

Pictures of Team:

Working Team

Final Presentation
at 4th CRII Workshop
Cankarjev Dom
Ljubljana, June 1999

Working Team

Model developing team
Kranj, April 97

Model presentation
Kranj, June 97

Model presentation
Kranj, June 97