Fakulteta za organizacijske vede

 

Ministrtvo za šolstvo, znanost in šport

     
 

Raziskovalno-razvojni projekti Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE 2001-2006"

 
 

DIDAKTIČNI VIDIKI UPORABE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA ODLOČITVENIH ZNANJ

 

MŠZŠ št.331-02-828647

 

 

| Namen in cilji projekta | Delovna skupina in sodelujoče ustanove | Rezultati |


Namen in cilji projekta

Namen projekta je ponuditi šolski praksi metodiko novih vsebin povezanih z uporabo IKT v odločitvenih procesih, ki nastopajo pri različnih predmetih pa tudi pri reševanju problemov mladih. Pri metodiki upravljanja odločitvenih znanj gre za sinergijo med človekom (učitelji, učenci, starši in še kom) in IKT, ki prinese novo vrednost na področju učenja in poučevanja ter tudi reševanja konkretnih problemov kot npr. izbira maturitetnih predmetov. Pri tem želimo didaktično oblikovati in ustrezno opremiti razpoložljiva orodja ter zbirko primerov odločitvenih problemov v obliki baz odločitvenega znanja, ki bodo neposredno uporabne v pedagoškem procesu in širše. Tu želimo še posebej poudariti odprtost modela in primerov, ki vzpodbujajo spremembe in dograjevanje.

 

Informacije:

prof.dr. Vladislav Rajkovič

mag. Mirjana Kljajić

 


Na vrh

 

Administrator: Mirjana Kljajić