Povzetek

Avtomatska gradnja ontologij iz spletnih tabel.

-    ontologija

-    učenje/gradnja ontologij

-    semantični splet

-    tabelarična struktura

-    luščenje informacij

-    inteligentni agent