Avtorica: Eva Jereb

 

Mentor: prof.dr.Vladislav Rajkovič

 

Naslov:

 

Računalniško podprt večparametrski hierarhični model procesa izbire kadrov

 

Computer Supported Personnel Selection Model

 

 

Povzetek:

 

Osrednji del disertacije predstavlja model izbire kadrov. Bistvo modela je, da vključuje uporabo sodobnih informacijskih metod, s posebnim poudarkom na metodah umetne inteligence v postopkih odločanja, ki omogočajo transparentnost in razlago. V okviru rešitve smo opisali podatkovno bazo modela in podporo modela z ekspertnim sistemom, ki smo ga izdelali s pomočjo lupine ekspertnega sistema DEX. Opredelili smo temeljne elemente modela kot so delovno mesto, delavec, izbira, dejavniki uspešnosti in drugi, ter opisali kriterije za oceno primernosti delavcev oziroma kandidatov.

 

Računalniško podprt večparameterski hierarhični model procesa izbire kadrov podpira izbiro kadrov na osnovi tako imenovanih objektivnih oziroma trdih podatkov, ki so sestavni del kadrovskih evidenc in jih najdemo v kadrovskih informacijskih sistemih in tako imenovanih subjektivnih oziroma mehkih podatkov, ki jih dobimo s pomočjo različnih objektiviziranih kadrovskih dokumentov in z razgovori z zaposlenimi oziroma izpolnjenimi vprašalniki.

 

Ključne besede:

 

management človeških virov, izbira/selekcija kadrov, individualno delo, skupinsko delo, sistematizacija dela, vedenjska sistematizacija, delovna uspešnost, kadrovski informacijski sistem, večparametersko odločanje, ekspertni sistemi, lupina ekspertnega sistema DEX, modeliranje podatkov