Doktorska disertacija: Neda Karba

 

Mentor: prof.dr.Vladislav Rajkovič

 

Naslov:

 

POSTOPKI INTEGRACIJE BAZ ZNANJA EKSPERNTIH SISTEMOV PO PRINCIPU MNOGOTEREGA ZNANJA

 

UNIFORM ALGORITHM FOR INTEGRATING MULTIPLE KNOWLEDGE BASES INTO ONE

 

Povzetek

 

   V disertaciji obravnavamo problematiko integracije več baz znanja ekspertnih sistemov v novo bazo znanja. Razvit in praktično implementiran je od domene neodvisen algoritem za integriranje več baz v eno. Algoritem je  neodvisen tudi od uporabljenih metod za gradnjo osnovnih baz znanja. Integracija posameznih baz znanja v enovito bazo znanja prinese boljše rezultate predvsem v smislu večje razumljivosti  in boljše klasifikacijske točnosti novo klasificiranih primerov. Implementacija v Hladni valjarni Bela je ena najuspešnejših industrijskih aplikacij metod umetne inteligence v Sloveniji. sistem je v uporabi že dve leti.

 

Najpomembnejši prispevki v disertaciji so: