Univerza v
Mariboru
Fakulteta za
Organizacijske Vede
Laboratorij za Eksperte sisteme
in podporo odločanju
ROESi
Odgovorni nosilec projekta: prof. dr. Vladislav Rajkovič
Sonosilec projekta: izr. prof. dr. Venceslav KapusCILJI Globalni cilj projekta je razviti in v šolski praksi preizkusiti metode in tehnike izgradnje ekspertnih sistemov za preobrazbo učno-vzgojnega procesa v smeri intenzivne uporabe znanja s pomočjo računalnika.

Uporaba ekspertnih sistemov pomeni intenzivno uporabo znanja s pomočjo sodobne informacijske tehnologije in kot taka pomeni najvišjo stopnjo njene uporabe.

V ta namen bomo implementirali ES za isbrana področja in jih evaluirali v pedagoški praksi. Učencu in učitelju bomo pokazali pot do novih relacij z znanjem, saj metodologija ES predstavllja neposredni izziv v didaktično metodičnem smislu uporabe računalnika v šoli.

S pomočjo tehnologije znanja je možno odkrivati sposobnosti otrok za nadalnje šolanje, zaposlovanje, vključevanje v športne aktivnosti ipd. V ta namen bomo razvijali ustrezno programsko opremo.

ES kot pripomoček za boljše in učinkovitejše managersko odločanje so lahko pomembna pomoč pri upravljanju in vodenju šole. V ta namen je možno razviti ES kot pomoč pri odločanju s posebnim poudarkom na ugotavljanju kakovosti učno-vzgojnega procesa.
AKTIVNOSTI
• usmerjanje otrok v nadalnje izobraževanje in poklice
• usmerjanje otrok v športne panoge
• ocenjevanje uspešnosti delovanja šole
• primer uporabe ES v proučevanju barvanja tkanin
• primer uporabe ES za podporo kakovosti rentgenske slike
• izvajanje seminarja ESi za učiteljeSODELAVCI

mag. Iztok Bitenc,
doc. dr. Marko Bohanec,
Majda Budna,
dr. Bojan Cestnik,
prof. dr. Stanislava Jeler,
doc. dr. Bojan Jošt,
prof. dr. Miroljub Kljajić,
dr. Bojan Leskošek,
prof. dr. Aleksander Manohin,
mag. Maja Pivec,
prof. dr. Janko Strel,
doc. dr. Jože Štihec