PROGRAMSKI SVET:
 
predsednik:
.... prof. dr. Vladislav Rajkovič Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru in Inštitut Jožef Stefan
člani:
prof. dr. Vladimir Batagelj Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Lea Bregar Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Saša Divjak Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
as. Mojca Florjančič Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru
doc. dr. Ivan Gerlič Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru
mag. Mitja Jermol DZS, Ljubljana
prof. dr. Aleksandra Kornhauser Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Jože Rugelj Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Tomaž Skulj Zavod Republike Slovenije za šolstvo
dr. Tanja Urbančič Institut Jožef Stefan, Ljubljana
prof. dr. Vojko Valenčič Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani