Program:
 
 
9.00 – 11.00 Vodi: S. Divjak 
  VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

I. Gerlič 

  SLOVENSKO ŠOLSTVO V INFORMACIJSKI DOBI 

M. Gams 

  O RAZVOJU ŠTUDIJA NA DALJAVO V SLOVENIJI IN GLOBALIZACIJI IZOBRAŽEVANJA

L. Bregar , M. Zagmajster 

  IZOBRAŽEVALNA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

V. Batagelj, A. Žibert , V. Rajkovič, B. Čampelj

  RAČUNALNIK PRI POUKU TEHNIČNE VZGOJE IN INTERESNIH TEHNIČNIH DEJAVNOSTIH

A. Papotnik 

  PREDNOSTI UPORABE MULTIMEDIJE PRI POUKU NARAVOSLOVJA 

M. Orel, N. Gams      both:

11.00 – 11.30 ODMOR / BREAK
11.30 – 13.00 Vodi: T. Urbančič 
  RAZVOJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN UČENJE FIZIKE

D. Zupanc 

  NUMERIČNI POSKUSI IZ OSNOV ELEKTRIKE IN MAGNETIKE

V. Valenčič , N. Mramor-Kosta, B. Jurčič-Zlobec

  KAKO UPORABITI INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO PRI OBLIKOVANJU DELOVNE SKUPINE 

M. Florjančič , V. Rajkovič, I. Bernik

  UPORABA EKSPERTNIH LUPIN V PEDAGOŠKEM PROCESU

M. Pivec , V. Rajkovič

  POGLED SLEPIH IN SLABOVIDNIH SKOZI OKNA

M. Kranjc 

13.00 – 15.00 ODMOR ZA KOSILO / BREAK FOR LUNCH
15.00 – 16.30 Vodi: T. Skulj 
  PREDMET INFORMACIJSKA DRUŽBA NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU INFORMATIKE

J. Györkös , A. Živkovič

  CENENA REŠITEV KLICNE PPP POVEZAVE V INTERNET ZA ŠOLSKA LOKALNA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

I. Ozimek 

  USING THE INTRANET/INTERNET TECHNOLOGIES IN EDUCATION

N. Hoić-Božić 

  A DISTANCE LEARNING APPLICATION BASED ON MIND MAPS AND CENTRALISED COURSEW ARE DATABASE 

M. Marolt , A. Kavčič, M. Privošnik

  VRML ŽIVA CELICA

T. Amon 

16.30 – 17.00 ODMOR / BREAK
17.00 –17.30 UČEČA SE DRUŽBA

I. Junkar, D. Gobec, M. Jermol 

17.30 – 18.30 OKROGLA MIZA / ROUND TABLE 
  Moderator: V. Rajkovič
  Sodelujejo: V. Batagelj, I. Gerlič, J. Jereb, P. Likar, J. Mayer