All links refer to pdf files. You may need FREE to view them.
Vse povezave so na pdf dokumente. Pregledate jih lahko s programom , ki je zastonj.


Organizacija
8-9/99

Tematska številka, ki se navezuje na podkonferenco na IS'99.Kazalo

KAZALO

SUMMARY

UVODNIK

RAZPRAVE:

INFORMACIJA:
  • Gabrijel Devetak: Mednarodno sodelovanje z Univerzo Udine
  • Uroš Hribar: Prvo posvetovanje diplomantov in magistrantov s področja elektronskega poslovanja

BEREMO ZA VAS:
  • David Mercer: Trženje za managerje
  • Metod Černetič: Ekonomika izobraževanja in raziskovanja

DONATORJI