PROGRAMSKI SVET:
 

predsednik:

   

....

prof. dr. Vladislav Rajkovič

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru in Inštitut Jožef Stefan

 

člani:

   
 

prof. dr. Vladimir Batagelj

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

 
 

prof. dr. Lea Bregar

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
 

prof. dr. Saša Divjak

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

 
 

as. Mojca Florjančič

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

 
 

doc. dr. Ivan Gerlič

Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru

 
 

prof. dr. Józef Györkös

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

 
 

prof. dr. Janez Jereb

Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru

 
 

mag. Mitja Jermol

DZS, Ljubljana

 
 

prof. dr. Peter Kokolj

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

 
 

prof. dr. Aleksandra Kornhauser

Naravoslovno tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
 

doc. dr. Jože Rugelj

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 
 

Tomaž Skulj

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

 
 

dr. Tanja Urbančič

Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 
 

prof. dr. Vojko Valenčič

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani