Program:
 
 

8.30 – 11.00

Vodi: J. Jereb

 

THE INFORMATION AGE AND EDUCATION: CHALLENGE AND RESPONSE

A. Gray

 

STANJE IN TRENDI UPORABE RAČUNALNIKOV V SLOVENSKIH OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

I. Grelič

 

STANJE IN PROBLEMATIKA INFORMATIKE V SREDNJIH ŠOLAH

A. Krapež, V. Batagelj 

 

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU

R. Wechtersbach

 

O PODATKU IN INFORMACIJI

T. Mohorčič

 

OBVLADOVANJE ZNANJA Z METODAMI UMETNE INTELIGENCE

M. Pivec , V. Rajkovič

11.00 – 11.30

ODMOR / BREAK

11.30 – 13.30

Vodi: T. Mohorčič

 

POMEN VIZUALIZACIJE ZA RAZVIJANJE PREDSTAV O POJMIH IN PROCESIH V KEMIJI

M. Vrtačnik, V. Ferk, D. Dolničar, M. Sajovic

 

UPORABA MULTIMEDIJE V KEMIJSKEM IZOBRAŽEANJU

M. Orel

 

ODZIVNOST OTROKOVEGA ORGANIZMA NA MOTEČE DELOVNO OKOLJE V FAZI OPRAVLJANJA MONOTONIH DELOVNIH OPRAVIL Z VIZUALNIMI PRIKAZOVALNIKI

S. Fošnarič

 

SVETOVI NAVIDEZNE RESNIČNOSTI - UČNI PRIPOMOČEK ZA BIOLOGIJO IN MEDICINO

T. Amon , V. Valenčič

 

LIKOVNA VZGOJA IN MULTIMEDIJA

M. Duh

 

IZVIRNI NAČIN USTVARJANJA RAČUNALNIŠKIH GRAFIK

B. Soban

13.30 – 15.00

ODMOR ZA KOSILO / BREAK FOR LUNCH

15.00 – 17.30

Vodi: I. Gerlič

 

VIDEOKONFERENCE V IZOBRAŽEVANJU

S. Sternad , P. Kosar, M. Giacomelli

 

VKLJUČEVANJE VIDEO POSNETKOV PRI IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO

M. Debevec

 

UPORABA ELEKTRONSKEGA UČBENIKA PRI ŠTUDIJU NA DALJAVO

J. Jereb, B. Šmitek, E. Jereb

 

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO S POMOČJO INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH

A. Makuc

 

UČENJE NA DALJAVOPRI TEHNIČNIH VEDAH S POMOČJO PRIMEROV IZ INDUSTRIJSKE PRAKSE

S. Blatnik , V. Vaupot, M. Špegel

 

IZBOR USTREZNE ARTIKULACIJE IN OPERATIVNI CILJI S POUDARKOM NA TEMAH IZ PODROČJA UPORABE RAČUNALNIKA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI

A. Papotnik

 

KAKOVOST ŠOLE V LUČI INFORMACIJSKE PISMENOSTI

S. Muha , V. Rajkovič, J. Florjančič

16.30 – 18.00

ODMOR / BREAK

18.00 – 19.30

OKROGLA MIZA / ROUND TABLE:
IZZIVI ZA PRIHODNJE DESETLETJE, STOLETJE, TISOČLETJE

 

Moderator: V. Rajkovič

 

Sodelujejo: L. Bregar , D. Piciga , S. Divjak, T. Skulj