INFORMACIJSKA DRUŽBA 2004

INFORMATION SOCIETY 2004

 

15. oktober, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

 

Organizatorja:

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan

 

! PROGRAM KONFERENCE !

 

 

Programski odbor: prof. dr. Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan (predsednik), prof. dr. Vladimir Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, doc. dr. Igor Bernik, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, dr. Mojca Bernik, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, dr. Metod Černetič, izr. prof., Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, prof. dr. Lea Bregar, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, prof. dr. Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana, prof. dr. Ivan Gerlič, Pedagoška fakulteta, Maribor, prof. dr. József Györkös, Ministrstvo za informacijsko družbo in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, doc. dr. Eva Jereb, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, mag. Mitja Jermol, DZS, prof. dr. Peter Kokol, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, prof. dr. Margareta Vrtačnik, Naravoslovno tehniška fakulteta, Ljubljana, mag. Alenka Krapež, Gimnazija Vič, Ljubljana, prof. dr. Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta, Ljubljana in Institut Jožef Stefan, Tomaž Skulj, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, doc. dr. Olga Šušteršič, Visoka šola za zdravstvo, Ljubljana, doc. dr. Tanja Urbančič, Institut Jožef Stefan, prof. dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

 

 

Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija.

 

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Potekala bo pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

 

Teme conference

 

Þ    Informatizacija procesov v sodobni šoli

Þ    Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

Þ    Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja

Þ    Upravljanje z znanjem in izobraževanje

Þ    Multimedija in izobraževanje

Þ    Učenje na daljavo

Þ    Izobraževalna računalniška omrežja

Þ    Konceptualno učenje

Þ    Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju

 

Prispevki

 

Čas za oddajo prispevkov je potekel. Uvrščeni prispevki in njihov razpored se nahajajo na strani Program konference!

 

Informacije

 

Dodatne informacije so na voljo:

http://lopes1.fov.uni-mb.si/is2004/

e-pošta: mojca.bernik@fov.uni-mb.si