INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2004

INFORMATION SOCIETY IS 2004

 

15. oktober, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

 

Organizatorja:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in

Institut Jožef Stefan

 

 

Program:

9.00 – 11.00

Vodi: Tomaž Skulj

 

Tehnologija zgodovinskega preobrata:

Začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji

Franci Pivec, Vladislav Rajkovič, Andrej Jus

 

Vzgoja in izobraževanje za informacijsko družbo: Didaktični vidiki problematike

Ivan Gerlič

 

Organizacijski model e-izobraževanja v okviru

slovenskega izobraževalnega sistema

Jože Prosenik, Vladislav Rajkovič, Tomaž Skulj

 

Izobraževanje na daljavo

Franci Potokar, Eva Jereb

 

Personalizacija e-izobraževanja za vseživljenjsko učenje

Dejan Dinevski, Milan Ojsteršek

 

Sistemi za upravljanje z vsebinami

Janko Harej

 

Computer literacy course for teachers for the 21st century

Nevenka Tatković, Maja Ružić

 

Vsakdanja fizika

Nada Razpet

11.00 – 11.30

ODMOR

11.30 – 13.30

Vodi: Ivan Gerlič

 

Znanje informatike visokošolskih študentov ob vstopu na fakulteto

Neja Zupan, Robert Leskovar, Igor Bernik, Janez Mayer

 

Poučevanje programiranja na univerzitetnem študiju računalništva in informatike:

Izkušnje predavatelja in mnenja študentov

Viljan Mahnič

 

Informacijsko komunikacijska tehnologija kot podpora za

sodelovalni študij na "tradicionalni" univerzi

Janez Šinkovec, Jože Rugelj

 

Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na

spremembe v vzgojno - izobraževalnem procesu

Jana Božnar

 

Vrednotenje uporabe odprte kode v izobraževanju

Renato Lukač

 

Odločitvena drevesa za individualno testiranje učencev

Irena Nančovska Šerbec, Alenka Praprotnik, Jože Rugelj

 

Spletna učilnica in kakovost e-izobraževanja

Janja Jakončič Faganel

 

Odvisnost od interneta

Damjan Šimek

13.30 – 14.30

KOSILO


14.30 – 16.00

Vodi: Tanja Urbančič

 

Vrednotenje delavnic in predavanj Centra za svetovanje in razvoj

študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani

Jana Macarol

 

Sistem zdravstvene vzgoje v zdravstvenem domu Ljubljana-Vič-Rudnik:

Programirana zdravstvena vzgoja v šolah in vrtcih

Nedeljka Luznar, Majda Šmit

 

Zdravstveno vzgojni pristop pri vzgoji za nekajenje

Jožica Mesarič

 

Uvajanje geografskih informacijskih sistemov v šole

Bojan Močnik, Jože Rugelj

 

Primer konkretne uporabe interneta pri pouku geografije za  9. razred osnovne šole

Franc Ferdo Kukec

 

Ocena in izvedljivost planiranih projektov Zveze glasbene mladine Slovenije

Petra Mohorčič

16.00 – 16.30

ODMOR

16.30 – 18.00

Vodi: Mojca Bernik

 

Izbira ravnatelja

Boštjan Vouk

 

Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije pri izvedbi projektnega tedna

Andreja Pogačnik, Marko Arnež

 

Izbira najbolj primernega učenca, ki prejme razrednikovo pohvalo ob

koncu šolskega leta

Natalija Novak

 

Odločitveni model za ugotavljanje uspešnosti razreda na osnovni šoli

Emilija Kavčič

 

Odločitveni sistem za usmerjanje osnovnošolcev v srednje šole

Gabriela Novak

 

Večparametrski model za predvidevanje uspešnosti zaključka šolanja po

končanem prvem letniku srednje šole

Tomislav Viher

18.00 – 19.00

Vodi: Vladislav Rajkovič

 

OKROGLA MIZA:

Razvoj in raziskave na področju informatizacije procesov vzgoje in izobraževanja