INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2005

INFORMATION SOCIETY IS 2005

 

14. oktober, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

 

EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

 

 

PROGRAM

 

9.00 – 11.00

Vodi: Tomaž Skulj

 

Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije v slovenskih šolah

Ivan Gerlič

 

Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov

za upravljanje e-izobraževanja

Tanja Arh, Vladislav Rajkovič, Borka Jerman Blažič

 

Izobraževalni vidiki uporabe internetnih tehnologij v podjetjih

Urška France, Tanja Urbančič

 

E-izobraževanje na Zavodu RS za šolstvo

Janko Harej, Alenka Žibert

 

Računalniško podprto preverjanje in ocenjevanje znanja

Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič

 

Model ocenjevanja nadarjenosti učencev

Barbara Maček

 

Algoritmi strojnega učenja pri ocenjevanju znanja učencev

Alenka Praprotnik, Irena Nančovska Šerbec, Jože Rugelj

 

Poglej in preveri

Marina Svečko

 

Ob svetovnem letu fizike

Nada Razpet

11.00 – 11.30

ODMOR

11.30 – 13.30

Vodi: Ivan Gerlič

 

Vloga države in trga pri raziskavah in razvoju

Metod Černetič

 

Vloga univerz kot ustvarjalk znanja v družbi znanja

Miran Kovač

 

Raziskovalci in razvoj - mladi raziskovalci

Metod Černetič, Brina Černetič

 

Spodbude in blokade za študij

Neja Zupan, Janez Mayer

 

Znanje in izobraževanje informatike v logistiki

Marko Urh, Anton Čižman

 

Poučevanje kakovosti programske opreme s poudarkom na modelu PSP

Igor Rožanc, Viljan Mahnič

 

Uporabnost in zanesljivost pri razvoju in uporabi odprte kode

Primož Zevnik

 

Izobraževanje za solastništvo in rast podjetja

Alojz Klaneček

 

Izbor zaposlenih za študij ob delu

Cvetka Gregorc

 

Galerija Prešernovih nagrajencev v Kranju

Marko Arnež, Janko Uhan

13.30 – 14.30

KOSILO

 

 


14.30 – 16.30

Vodi: Vladislav Rajkovič

 

Adaptivno učno okolje na osnovi spremljanja pogleda in

koncept oblikovanja učnih gradiv

Maja Pivec, Jörgen Pripfl, Christian Trummer

 

Hrvaški pesimizem – razvojni scenariji optimistične šole

Marko Mušanović, Sofija Vrcelj

 

Izbira sistema za upravljanje z vsebinami za vzgojno izobraževalne zavode

Alenka Zabukovec

 

Informacijska tehnologija v dijaških domovih

Olga Dečman Dobrnjič, Metod Černetič

 

Analiza izobraževanja na daljavo za osebe s posebnimi potrebami
s pomočjo pretočnega videa

Matjaž Debevc

 

Računalnik in otroci s posebnimi potrebami

Metod Čufar, Vesna Basaj-Gorjanc, Franci Rozman

 

Ali so levičarji v šoli opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami?

Metod Čufar, Sonja Colja-Čerin, Marija Vidic

 

Študij zdravstvene nege na daljavo

Vida Gönc, Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič

 

Multimedijska podpora učinkovitim komunikacijskim tokovom
med zdravnikom in pacientom

Zvone Balantič

 

Pomen prenovljene dokumentacije zdravstvene nege v izobraževalnem procesu

patronažnega varstva

Jožica Ramšak Pajk, Olga Šušteršič

16.30 – 17.00

ODMOR

17.00 – 19.00

Vodi: Mojca Bernik

 

Motivacijska sredstva pri pouku matematike na svetovnem spletu

Špela Kunčič

 

Elektronsko gradivo za učenje kotnih funkcij

Suzana Javšnik, Sonja Krajnc Gubenšek, Eva Jereb

 

Določitev težavnostne skupine dijaku za izdelavo seminarske naloge

pri predmetu Algoritmi in programski jeziki

Boštjan Vouk

 

Modeli ocenjevanja projektne naloge pri izbirnem predmetu

računalništvo v osnovni šoli

Alenka Spasovski

 

Izdelava elektronskega učbenika za fiziko za osnovno šolo

Gašper Sitar, Eva Jereb

 

Odiseja – e-poštni projekt za učenje nemščine kot tujega jezika

Katja Bradač

 

Kakšni so stroški nezaželene e-pošte in kdo jih plačuje

Marko Molan, Lina Dečman

 

Izbira pomočnika ravnatelja

Sabina Hrovatin

 

Uporaba sistema DEXi za pomoč ravnateljem pri izbiri

najprimernejšega učitelja za določeno delovno mesto

Tomaž Murn

 

Model napovedovanja potencialne uspešnosti 8-letnih nogometašev

Robert Murko

 

 

 

Organizatorji:

 

Ministrstvo za šolstvo in šport

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Institut Jožef Stefan

Zavod Republike Slovenije za šolstvo