INFORMACIJSKA DRUŽBA – IS’2006

 
13. in 14. oktober 2006

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

 

 

 

 

 

 

 

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

 

 

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

 

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

 

 

 

 

 

 

vabilo za prispevke            vabilo za udeležbo        program konference