Organiziranje računalniških komunikacij


Prosojnice in programi s predavanj o prog. jeziku JAVA (Mahnič) //.zip

Predstavitev novih arhitektur (Gornik) //.ppt

Predstavitev objektnega pristopa //.ppt

Prosojnice s predavanj //.zip