Leta 2003 s soavtorjema Andrejem Škrabo in Miroljubom Kljajićem prejmemo nagrado za najboljši prispevek (The anticipative value of individual and group information feedback on the decision process during the simulation experiment) na mednarodni konferenci CASYS'03 v Belgiji.

Z letom 2002  svojo pot nadaljujem kot mlada raziskovalka na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Zanimajo me predvsem odločitveni procesi ter sistemi za podporo odločanju.

 

Leta 2000, še pod okriljem Euro Info Centra, se mi je ponudila priložnost prijaviti ervopski projekt pod naslovom "Elektronsko poslovanje - izziv za mala in srednjevelika podjetja", katerega smo leta 2001 začeli trije slovenski Euro Info Centri tudi izvajati. Tega leta sem prevzela na PCMG-ju še ostale pobude v okviru širjenja ideje  informacijke družbe  (eDelo, Dinamično učenje in ustanavljanje referenčnih centrov za elektronsko poslovanje).

Istega leta sem bila izbrana v skupino nacionalnih ekspertov v okviru projekta ITR, za področje treh direktiv (LVD, Machinery in EMC). Prav tako tega leta sem postala tudi članica delovne skupine za standardizacijo, certificiranje, CE označevanje in kvaliteto v Bruslju, v okviru mreže EIC pri generalnem direktoratu za podjetništvo (DG Enterpirse).

Začetki pa so bili povezani z delom z javnimi podatkovnimi bazami. Kasneje se je poznavanje baz razširilo, predvsem na informiranje ter svetovanje podjetjem za področje notranjega trga EU in  CE OZNAKE.

Tu sem spoznavala problematiko vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, predvsem v luči malih in srednjevelikih podjetij.

Leta 1998 sem se zaposlila na Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo in sicer v oddelku Euro Info Center. Torej moja prva redna služba je bil Euro Info Center Ljubljana.

 

Delo
Izobrazba

 

Po srednji naravoslovno - matematični šoli v Kamniku sem študij nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Smer organizacijska informatika.

Diplomirala sem leta 1998 pri prof.dr.Vladislavu Rajkoviču. 

Tema diplomske naloge: Kvalitativna evalvacija simulacijskih eksperimentov z ekspertnim sistemom DEX

V šolskem letu 2000/2001 sem se odločila za nadaljni študij na FOV, smer Management informacijskih sistemov, kjer sem leto kasneje dobila tudi zaposlitev kot mlada raziskovalka.

Junij 2003: zagovor magistrske naloge z naslovom "Učenje skupin s povartno informacijo" pri mentorju prof.dr. Vladislavu Rajkoviču.

Novembra 2006 doktoriram z disertacijo "Vpliv povratne informacije skupine na učenje v procesu odločanja, podprtem s simulacijskim modelom" prav tako pod mentorstvom prof. dr. Vladislava Rajkoviča.