Projekti
 
DIDAKTIČNI VIDIKI UPORABE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA ODLOČITVENIH ZNANJ (CRP "Konkurenčnost Slovenije "2001 - 2006)  
 

IRC SLOVENIJA

Innovation Relay Network of Slovenia

http://www.femirc.ijs.si 

http://www.cordis.lu/irc/home.html 

Partnerji v projektu:

IRC Slovenija koordinator - Inštitut Jožef Štefan

Gospodarska zbornica Slovenije

Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede 

Inštitut za ekonomska raziskovanja

 

PRAQ III, uvajanje evropske tehnične zakonodaje v države centralno vzhodne Evrope
  • PRAQ III seminar o CE označevanju, december 1999, Ljubljana
  • PRAQ III delavnica o CE označevanju (dirketive: Machine Safety, LVD, EMC)

 

ITR projekt: implementacija EU tehnične zakonodaje v slovenska podjetja (MGD, 2000)
  • izbrana v skupino ekspertov za področje treh direktiv (Machine Safety, LVD, EMC)

 

Promocijska kampanja Euro Info Centrov: "elektronsko poslovanje - izziv za mala in srednjevelika podjetja"

http://www.pcmg.si/eic/e-business

Partnerji v projektu: EIC Ljubljana, EIC Koper, EIC Maribor

Pokrovitelji izdelave spletnih strani: CREATIV, Murska Sobota

Financerji: Evropska komisija, Ministrstvo za informacijsko družbo RS

 

Uvajanje eDela in dinamičnega učenja na daljavo

http://www.delodoma.net

Partnerji na projektu: PCMG, IPAK inštit, ALP Peca, INOVA

Financerji: MG, MID, ZRSZ