POSLOVNI EKSPERTNI SISTEMI

 

 

OBVESTILA!!

 

Pogoj za pristop k izpitu je pravočasno oddana in sprejeta seminarska naloga. Pravočasno oddana seminarska naloga je najmanj sedem dni pred izpitnim rokom.

 

 

PROSOJNICE  S PREDAVANJ

Predavanja. Poslovni ekspertni sistemi. FOV. avtor: prof.dr. Vladislav Rajkovič. 2006. ppt.

Predavanja. Ekspertni sistemi in sistemi za pomoč pri odločanju.  EF, UNI-LJ. avtor: prof.dr. Vladislav Rajkovič. 2008. ppt.

Predavanja. Ekspertni sistemi.  EF, UNI-LJ. avtor: prof.dr. Vladislav Rajkovič. 2006. ppt.

Vabljeno predavanje. Odkrivanje zakonitosti iz podatkov.  avtor: dr. Janez Demšar. 2008. ppt.

Vabljeno predavanje. Odkrivanje zakonitosti iz podatkov.  avtor: dr. Janez Demšar. 2007. ppt.

Vabljeno predavanje. Tehnologije znanja v izobraževanju.  avtor: mag. Alenka Krapež. 2006. ppt.

Vabljeno predavanje. Odkrivanje znanja iz podatkov.  avtor: dr. Marko Bohanec. URL.

Vabljeno predavanje. Imamo podatke, pa se ne znamo odločiti. avtor: mag. Mark Stemberger. 2008. ppt.

Vabljeno predavanje. Imamo podatke, pa se ne znamo odločiti. avtor: mag. Mark Stemberger. 2003. ppt, doc.

Vabljeno predavanje. Izgradnja odločitvenega modela. avtor: mag. Mark Stemberger. 2001. ppt.

 

 

GRADIVA

Tehnologije znanja pri predmetu informatika. avtorja: Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 2003. URL. PDF.

Talent, uporabniški priročnik. avtorji: Marko Bohanec, Venceslav Kapus, Bojan Leskošek, Vladislav Rajkovič. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 1997. URL.

 

ORODJA

DEX lupina ekspertnega sistema za podporo večkriterijskemu odločanju, ki deluje v okolju DOS. zip.

DEXi program za podporo večparametrskemu odločanju, ki deluje v okolju Windows. zip.

DEXihelp uporabniški priročnik. zip.

Vredana program za podporo večkriterijskemu odločanju, ki deluje v okolju Windows. zip.

Fuzzytech Program podporo modeliranju na osnovi mehkih množic - dosegljiva DEMO verzija na spletu. URL.

ORANGE. URL.

  

GRADIVA ZA VAJE

Vaje iz Prologa. avtor: dr. Aleksander Sadikov. Fakulteta za računalništvo in informatiko. URL.

Vaje iz Prologa. avtor: Tomaž Curk. Fakulteta za računalništvo in informatiko. URL.

Vaje iz Prologa. avtor: Tomaž Curk. Fakulteta za računalništvo in informatiko. URL.

Vaje: PROLOG. avtor: mag. Iztok Bitenc. zip, ppt.

Seminarska naloga. navodila za izdelavo. doc.

Seminarska naloga. predloga. doc.

 

ČLANKI

Multi-Attribute Decision Modelling: Industrial Applications of DEX. objavljen v reviji Informatika 1999 govori o praktičnih primerih uporabe paketa DEX v praksi. avtorji: Bohanec M., Rajkovič V. pdf.

Kako storiti več za kakovost zdravstva in šolstva. objavljen leta 2000 v modri knjigi o izobraževanju. avtorji: V.Rajkovič, O.Šušteršič, J.Šušteršič, M.Bohanec. pdf.

Članek o večparametrskih odločitvenih modelih. revija Organizacija 28(7), 1995, pp 427-438. avtorji: Bohanec M., Rajkovič V. URL.

Izgradnja odločitvenega modela s pomočjo projektnega pristopa. avtor: Mark Stemberger. pdf.

Why We Can Be Confident of Turing Test Capability Within a Quarter Century. avtor: Ray Kurzweil. URL.

Qualitative Modellign. avtor: Ivan Bratko. PDF.
 

 

          

 

 

 

 

 

Dodatne informacije pri doc. dr. Mirjani Kljajić Borštnar, govorilne ure: četrtek 12.00 - 13.00.

Zaželjena predhodna najava preko e - pošte.

mirjana.kljajic@fov.uni-mb.si