FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Laboratorij za odločitvene procese in ekspertne sisteme (LOPES)

( Stran vzdržujeta: mag. Uroš Rajkovič, mag. Mirjana Kljajić Borštnar. Zadnji popravek: 5.1.2006)

 

Predmet:

Projekt izgradnje informacijskega sistema

Razpisane teme:

 

 

 

1. Sistemi za pomoč pri odločanju – DEXi, Expert Choice, ipd.

2. Asociativne baze podatkov - Panorama.

3. Sodobni načini analiziranja podatkov.

4. Model ocenjevanja uspešnosti učitelja.

5. Informacijski sistem v zdravstveni negi.

6.  Kadrovski informacijski sistem - uporaba sistemov za pomoč pri odločanju.

7.  Podatkovna skladišča kot nadgradnja baz podatkov.

8. Ekspertni sistemi v izobraževanju.