I N F O R M A C I J S K A  D R U Ž B A - I S ’ 2 0 0 1 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

V INFORMACIJSKI DRUŽBI

24. - 26. oktober 2001

Cankarjev dom, Ljubljana

 


VABILO ZA PRISPEVKE


Informacije o konferenci

Prispevki 

Programski odbor

Pomembnejši datumi 

Teme konference 

Dodatne informacije Programski odbor


Informacije o konferenci

Proučili bomo informacijske izzive v procesu vzgoje in izobraževanja. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojnoizobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska tehnologija.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Potekala bo pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.Teme konferencePrispevki

Programski odbor se zahvaljuje vsem, ki so svoje izkušnje in poglede na reševanje problemov, ki jih prinaša informatizacija vzgojnoizobraževalnega procesa, opisali v svojih prispevkih. Kliknite tukaj za ogled teh prispevkov.

Mojca Bernik

 Fakulteta za organizacijske vede

Kidričeva 55a, 4000 Kranj

mojca.bernik@fov.uni-mb.si

tel: (04) 23 74 236

faks. (04) 23 74 299

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorje prosimo, da prispevke pripravijo v skladu z navodili revije Organizacija: Revija za management, informatiko in kadre, ki bo tudi izdajatelj izbranih prispevkov. Izvod te revije bodo prejeli vsi udeleženci konference ob registraciji v Cankarjevem domu.Pomembnejši datumi

15. junij 2001 oddaja prispevkov

25. julij 2001 obvestilo avtorjem

10. september 2001 oddaja končne verzije prispevkovDodatne informacije

mojca.bernik@fov.uni-mb.si ali na telefon (04) 23 74 236.