INFORMACIJSKA DRUŽBA – IS’2002

18. oktober 2002, Inštitut Jožef Stefan

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

Organizatorja:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan

 

 

Proučili bomo informacijske izzive v procesu vzgoje in izobraževanja. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojnoizobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska tehnologija.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Potekala bo pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.


Predstavitev prispevkov

Za predstavitev svojega prispevka boste imeli na razpolago 10 minut časa, za diskusijo bo na voljo še 5 minut. Pri predstavitvi lahko uporabite prosojnice ali računalniške prosojnice v formatu PowerPoint. V času posvetovanja bo predstavitveni računalnik priključen na internet.

 

PROGRAM POSVETOVANJA

Uvodnik
Izbrani povzetki v angleškem jeziku

9.00 – 11:00

Vodi: Tomaž Skulj

 

Informacijsko - komunikacijska tehnologija in sodobna šola, vzročno - posledična razmerja
Ivan Gerlič

 

Upravljanje z znanjem in uporaba informacijskih tehnologij
Mojca Bernik, Jože Florjančič, Vladislav Rajkovič

 

Znanje in informacijska družba
Metod Černetič

 

Technology and Education: A Critical View
Mario Radovan

 

Computer Education of Youth in Context of European Education
Nevenka Tatković

 

Konceptualno učenje v funkciji raziskovalnega pouka
Marko Stevanović

11:00 – 11:30

ODMOR

11:30 – 13:30

Vodi: Ivan Gerlič

 

Fizika na svetovnem spletu
Nada Razpet

 

Virtualna šola v slovenskem prostoru
Fani Mavrič

 

Spletna izobraževalna televizija
Matej Eljon, Marko Papič, Mitja Golja, Andrej Kos, J
anez Bešter

 

Tekmovanja v znanju prek svetovnega spleta
Izidor Hafner, Borut Jurčič Zlobec, Tomislav Žitko

 

Značilnosti izobraževanja prek interneta na Dobi <
Viktorija Sulčič, Dušan Lesjak

 

Mednarodno povezovanje v e-izobraževanju: izkušnje v projektu Netcampus
Margerita Zagmajster

 

Medšolsko projektno delo z večparametrskimiodločitvenimi modeli in izmenjavo podatkov XML <
Maja Azarov Domajnko, Vladislav Rajkovič, Marko Bohanec

13:30 – 14:30

KOSILO

 

14:30 – 16:00

Vodi: Tanja Urbančič

 

Projekt - računalniško opismenjevanje učencev
Vida Brežnik

 

Informacijsko opismenjevanje učencev v devetletni osnovni šoli ob ciljih in vsebinah knjižnična informacijska znanja in izbirnem predmetu informacijsko opismenjevanje
Franceska Žumer

 

Napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja
Silvana Gasar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič

 

Teoretično in uporabno znanje informatike ob vstopu na fakulteto
Neja Zupan, Robert Leskovar

 

Izobraževanje učiteljev za uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij
Mojca Tomažin, Miro Gradišar

 

Uporaba elektronske redovalnice v izobraževanju
Teja Toman, Eva Jereb

16:00 – 16:30

ODMOR

16:30 – 18:00

Vodi: Mojca Bernik

 

Sistem izobraževanja v podjetju
Lucija Zupan

 

Računalniška simulacija naključnih posnetkov v delovnih sistemih
Zvone Balantič, Tomi Curk

 

Delovno mesto z računalnikom – zahteve EV in zahteve slovenske zakonodaje
Metod Čufar, Lilijana Tkalec

 

Informacijsko komunikacijske tehnologije za invalide
Aleksandra Tabaj

 

Izobraževanje "potujočih" poklicnih skupin
Bojan Močnik, Jože Rugelj

 

Knjižnični informacijski sistem
Lidija Intihar, Andrej Koložvari

Od 18:00 dalje

Družabno srečanje s prigrizkom

 

 

Informacije

Dodatne informacije so na voljo po e-pošti: mojca.bernik@fov.uni-mb.si ali na tel.: (04) 23 74 236 dopoldan.