INFORMACIJSKA DRUŽBA 2003

INFORMATION SOCIETY 2003

 

17. oktober, Institut Jožef Stefan, Ljubljana

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

EDUCATION IN INFORMATION SOCIETY

 

Organizatorja:

 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan

 

 

Proučili smo informacijske izzive v procesu vzgoje in izobraževanja. Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojnoizobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska tehnologija.

 

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan. Potekala je pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in je imela značaj posvetovanja.

 

Vabilo za prispevke pričujoče konference

 

SLIKE IN ČLANKI

 

Uvodnik

Izbrani povzetki v angleškem jeziku

 

9.00 – 11.00

µ Vodil: Tomaž Skulj

 

. Informacijsko komunikacijska tehnologija v slovenskem izobraževalnem sistemu

µ Ivan Gerlič

 

. Prihodnost šole temelječa na paradigmi

Marko Mušanović , Sofija Vrcelj

 

. Prototip odločitvenega modela za ugotavljanje in izboljšanje kakovosti srednje šole

µ Boštjan Resinovič, Vladislav Rajkovič, Viljan Mahnič

 

. Glejte, leti

µ Nada Razpet

 

. Didactic observations of information education

Marko Stevanović

 

. Otrok, vrtec in računalnik

µ Rado Wechtersbach

 

. Projektno delo z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije

µ Mojca Gorjup

 

. Primeri dela z nadarjenimi osnovnošolci na računalniškem področju

Đulijana Juričić

10.00 – 11.30

ODMOR

11.30 – 13.30

µ Vodil: Ivan Gerlič

 

. From "Girls and technology" to "Woman and technology": The State of the Art among 10- and 14- years olds in some European countries

Hanna David

 

. Računalniški model samoevalvacije v procesu načrtovanja kariere

µ Jožica Ramšak Pajk, Mojca Bernik, Vladislav Rajkovič

 

. Potrebe po novih znanjih – varovanje tajnih podatkov v EU in NATO

µ Metod Černetič, Liliana Brožič

 

. Računalniško podprt laboratorij kot spodbuda medpredmetnemu povezovanju pri pouku naravoslovnih predmetov

µ Andrej Šorgo, Slavko Kocjančič

 

. Problem solving and computerised laboratory in science education

µ Saša Kocjančič, Antonin Balnar

 

. Zasnova interaktivnega navideznega kemijskega laboratorija

µ Margareta Vrtačnik, Mojca Fir, Danica Dolničar, Saša Divjak, Anton Vahčič

 

. Uporabniški vmesnik za delo z bazo kemijskih podatkov

µ Margareta Vrtačnik, Danica Dolničar, Bojana Potisk

 

. Primernost informacijsko komunikacijske tehnologije v devetletki

µ Metod Čufar, Zdenka Vrbinc

13.30 – 14.30

KOSILO

14.30 – 16.00

Vodila: Tanja Urbančič

 

. Možnosti za vključevanje e-izobraževanja v tradicionalno izobraževanje

µ Viktorija Sulčič

 

. Tehnologija in organizacija storitev e-izobraževanja

µ Dejan Dinevski, Milan Ojsteršek

 

. Sistem za podporo učenja slovenščine na daljavo

µ Lucija Zupan, Jana Zemljarič Miklavčič

 

. Izmenjava učnih gradiv s sistemom UNIVERSAL

µ Matija Pipan

 

. Interaktivno učenje z multimediji

µ Marjan Blažič

 

. Simulacija procesa učenja ob uporabi baze znanja ekspertnega sistema

µ Marjanca Pograjc Debevec, Miroljub Kljajić, Vladislav Rajkovič

16.00 – 16.30

ODMOR

16.30 – 18.00

Vodila: Mojca Bernik

 

. Informacijska družba in izobraževanje gluhih in naglušnih

µ Matjaž Debevc, Bogdan Dugonik, Ivan Gerlič

 

. Individualizirani program – način vključevanja staršev otrok s posebnimi potrebami v proces vzgoje in izobraževanja

µ Mašenka Rodman Madric, Tomaž Torkar

 

. Učna motivacija in ostali dejavniki uspeha na izpitih

µ Franci Potokar, Eva Jereb

 

. Uporaba in vloga pisanih gradiv v procesu izobraževanja odraslih

µ Jurij Jug, Franci Potokar

 

. Multimedijski učbenik za serviserje računalniške opreme

µ Branislav Šmitek, Eva Jereb, Primož Škarget

 

. Linux – alternativna rešitev naših šol

µ Renato Lukač

 

. An XML TEI Encoding of a Japanese – Slovene Learners Dictionary

µ Tomaž Erjavec, Kristina Hmeljak Sangawa, Irena Srdanović

18.00 – 19.00

µ Vodil: Vladislav Rajkovič

 

µ OKROGLA MIZA: Razvoj in raziskave na področju informatizacije šolstva