INFORMACIJSKA DRUŽBA – IS’2007

 
12. oktober 2007

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

 

 

 

 

 

 

 

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informa-cijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

 

 

 

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.

 

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

 

 

 

 

 

 

 

vabilo za prispevke          vabilo za udeležbo      program konference      slike s konference(zip)