mag. Iztok Bitenc

Iztok.bitenc@fov.uni-mb.si

 

 

 

 

 

 

 


Iztok Bitenc je magistriral 1994 leta na Fakulteti za organizacijske vede na področju uporabe ekspertnih sistemov v simulacijskih eksperimentih. Zaposlen je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede kot asistent in izvaja vaje iz predmetov Baze podatkov, Poslovni ekspertni sistemi, Proces odločanja in Sistemi za podporo odločanju. Njegova bibliografija obsega 20 enot. V raziskovalnem pogledu je vključen v projekte "Ekspertni sistemi v izobraževanju", kjer pripravlja tudi doktorsko disertacijo, "INCO COPERNICUS Project 960154: Informacijski sistem v patronažni zdravstveni negi" ter "Organizacijski sistemi".