FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Laboratorij za odločitvene procese in ekspertne sisteme (LOPES)

 

AKTUALNA VABLJENA PREDAVANJA

 

doc. dr. Janez Demšar, prodekan za raziskovalno dejavnost, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, bo 23.04.2009 ob 14.15 v predavalnici 402 predaval na temo:

"Odkrivanje zakonitosti iz podatkov".

 

 

doc. dr. Bojan Cestnik, Temida, d.o.o. , Inštitut Jožef Stefan, bo 12.05.2009 ob 14.15 v predavalnici 402 predaval na temo:

"Uporaba orodij za rudarjenje v besedilih".

 

 

prof. dr. Nikola Pavešić,Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, bo 22.05.2009 ob 14.15 v predavalnici 402  predaval na temo:

"Teorija informacije in tehnologije znanja".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENA PREDAVANJA v letu 2007

Maj 2007

g.Niko Schlamberger, predsednik Slovenskega društva informatika bo 15.5.2007 ob 8.30 v predavalnici 302 predaval na temo:

"Informacijska družba: svet in Slovenija".

 

g. Tomaž Gornik, direktor razvoja v podjetju Marand, d.o.o., bo v sredo 16.05.2007 med 8.30 in 10.00 v predavalnici 302 predaval na temo

"Razvoj sodobnih informacijskih rešitev",

 

mag. Franci Pivec, IZUM, Maribor, bo v torek 22.05.2007 med 8.30 in 10.00 v predavalnici 302 predaval na temo:

"Informacijska družba in socialni kapital".

 

 

Tečaj programskega jezika JAVA

vodi: Andrej Dolenc

od 07.05.2007 do 11.05.2007        8.30 do 10.00  v predavalnici P 302 (FOV) 

   

VABLJENA PREDAVANJA v letu 2006

 

     16.10.2006        8.30 do 10.00  v predavalnici P 005 (FOV) 

       mag. Alenka Krapež : Tehnologije znanja v vzgoji in izobraževanju

 

 

    17.10.2006          8.30 do 10.00  v predavalnici P 005 (FOV)

       viš. pred. dr. Janez Demšar: Odkrivanje znanja iz podatkov

 

 

    18.10.2006          8.30 do 10.00  v predavalnici P 005 (FOV)

       viš. pred. dr. Janez Demšar: Uporaba sistema Orange

 

 

    23. - 27.10.2006     8.30 do 10.00  v predavalnici P 005 (FOV)

       asis. dr. Aleksander Sadikov: Prolog

        Tomaž Gornik (Marand, d.o.o.): Napredne arhitekture na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (25.4.2006)

       

 

        dr. Tomaž Klobučar (Institut Jožef Stefan):  Varnost in zasebnost računalniških komunikacij (9.5.2006)

 

 

        Andrej Dolenc (Marand, d.o.o.): Tečaj programskega jezika JAVA (10., 11.,15. in 17.5.2006)

 

 

        Niko Schlamberger, predsednik slovenskega društva Informatika: Informacijska družba, svet in Slovenija (16.5.2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stran vzdržuje mag. Mirjana Kljajić Borštnar. Zadnja sprememba: 14.05.2007.